e-Rejestracja

Czym jest e-Rejestracja?

E-Rejestracja to usługa umożliwiająca internetową rezerwację terminu wizyty do wybranej poradni i lekarza. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać wizyty oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych.

Do kogo jest skierowana usługa oraz jaki jest jej rezultat?

Usługa eRejestracji jest adresowana dla Pacjentów, którzy chcą zarejestrować wizytę online. 

Zrealizowana usługa zostanie oznaczona jako zakończona i zostanie przeniesiona do usług archiwalnych. 

Etapy realizacji usługi?

Aby zrealizować usługę (wymagane konto dostępu do części zamkniętej portalu) należy ją wybrać z listy, a następnie dokonać rezerwacji terminu. Podczas rezerwowania wizyty może być wymagane podanie danych ze skierowania lub kodu e-skierowania

W kolejnym kroku należy wejść w odnośnik, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną jako potwierdzenie rejestracji. 

Po zaakceptowaniu rezerwacji możesz udać się do poradni w ustalonym terminie.

Instrukcja krok po kroku rejestrowania wizyt w portalu znajduje się w zakładce Pomoc.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Inne niezbędne dokumenty potwierdzające wcześniejsze leczenie

Podstawy prawne

Realizacja usługi jest zgodna ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

Skip to content